HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Phương pháp lắp nổi (AliHome)

Phương pháp bắn đinh (AliGym)

Hướng dẫn cán nền đủ tiêu chuẩn lắp sàn tre

Hướng dẫn lắp cầu thang

HƯỚNG DẪN THI CÔNG