CIPUTRA WESTLAKE

Những hình ảnh về công trình phòng tập GYM tại Golf Club House thuộc Khu đô thị Ciputra.