ROYAL CITY

Một số hình ảnh Sàn tre Ali ép khối màu cafe tại căn hộ số 1905-1907 Royal City - Hà Nội