Thi công sàn tre ali tại Leo Fitness

Cập nhật : 25-10-2016, 10:54 am

Sau gần 3 năm hoạt động, LEO Fitness mở rộng mặt bằng trung tâm và Sàn tre Ali tiếp tục được lựa chọn lắp đặt cho phòng YOGA. Bamboo\'Ali đã hoàn thành và bàn giao công trình T10.2016.

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

thi công sàn tre tại Leo Fitness

Các bài viết khác