Bamboo'Ali hoàn thiện sàn tre ép khối da báo tại LeINDOCHINA HOTEL - Bắc Ninh

Cập nhật : 24-11-2016, 3:15 pm

Sàn tre Ali ép khối da báo được tập đoàn Dabaco lựa chọn lắp cho nhà hàng Đông Dương thuộc khách sạn 5 sao Le Indochina Hotel Bắc Ninh. Bamboo Ali đã hoàn thiện và bàn giao công trình đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Sàn tre Ali tại Le Indochina Hotel

Các bài viết khác