Thi công sàn tre Ali tại Victoria Hoi An Beach Resort & Spa

Cập nhật : 26-11-2016, 10:16 am

Sàn tre ép ngang màu cafe được lựa chọn lắp đặt tại Victoria Hoi An Beach Resort & Spa. Công trình được thi công hoàn thiện bởi đối tác Mộc Gia, đại diện Bamboo Ali tại Đà Nẵng.

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Thi công sàn tre tại Victory Hotel Hội An

Các bài viết khác