Bamboo'Ali cung cấp và lắp đặt sàn tre tại Somerset Serviced Residence

Cập nhật : 28-11-2016, 3:29 pm

Bamboo Ali được lựa chọn là nhà thầu cung cấp và thi công hạng mục sàn tre trong gói nâng cấp Somerset Serviced Residence 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Hồ Chí Minh. Tính đến cuối tháng 11-2016, Bamboo Ali đã hoàn thiện 80% khối lượng công việc và dự kiến Bamboo Ali sẽ bàn giao toàn bộ 3500m2 vào tháng 1-2017.

Các bài viết khác