Bamboo'Ali trở thành hội viên hội đồng công trình xanh Việt Nam

Cập nhật : 26-06-2017, 1:43 pm

Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) là một tổ chức phi lợi nhuận và có các chức năng duy nhất là xây dựng một môi trường xây dựng xanh ở Việt Nam. Hội đồng được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3, 2009 và từ đó luôn được Bộ hỗ trợ về các phương diện pháp lý và kỹ thuật. Bamboo Ali là Hội viên chính thức của VGBC từ năm 16.6.2017 qua đó ghi nhận sự đóng góp ủng hộ quan trọng của Bamboo Ali cho sự phát triển mạnh mẽ, tiếng nói độc lập, vì một môi trường xây dựng bền vững tại Việt Nam.

BambooAli trở thành hội viên của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Các bài viết khác