Bamboo'Ali cung cấp và lắp đặt sàn tre cho Tous Les Jours tại TP.HCM

Cập nhật : 14-07-2017, 3:42 pm

Sàn tre Ali ép khối màu cafe đã được Tous Les Jours lựa chọn cho chuỗi của hàng của mình trên toàn quốc. Hiện nay Bamboo Ali đã hoàn thành lắp đặt cho cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội và dưới đây là những hình ảnh hoàn thiện tại 01 cửa hàng thứ 2 tại Tp. HCM.

Các bài viết khác