Bamboo'Ali tham gia VietBuild Hà Nội tháng 03.2019

Cập nhật : 01-04-2019, 10:52 am

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội diễn ra từ 27-31.03.2019 tại trung tâm triển lãm Quy hoạch Quốc Gia (số 1 Đỗ Đức Dục, Hà Nội). Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng vạn lượt khách hàng là người dân, kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng.

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

BambooAli tham dự Vietbuild Hà Nội 2019

 

Các bài viết khác