Thi Công California Fitness tại D'Capitale Trần Duy Hưng

Cập nhật : 09-09-2019, 9:14 am

Trở thành đối tác quen thuộc của hệ thống California Fitness & Yoga Center đã gần 10 năm, BambooAli luôn được đối tác tin tưởng và lựa chọn là nhà cung cấp và thi công hạng mục sàn tre cho các trung tâm mới của mình.

California Fitness D'Capitale Trần Duy Hưng là trung tâm mới nhất tại Hà Nội và đã được Bamboo'Ali hoàn thiện hạng mục sàn tre cho các phòng Yoga theo đúng kế hoạch do ban chỉ huy công trường đề ra. Dưới đây là một số hình ảnh thi công tại công trình:

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Thi công California Fitness Trần Duy Hưng

Các bài viết khác