TẤM ỐP TƯỜNG VÀ ỐP TRẦN BẰNG TRE CHO TÀU DU LỊCH VỊNH HẠ LONG

Cập nhật : 30-01-2015, 11:17 am

PINCTADALI cung cấp ván lát sàn, tấm ốp tường, tấm ốp trần và nội thất cho tàu du lịch 4 sao trên vịnh Hạ Long

PINCTADALI cung cấp ván lát sàn, tấm ốp tường, tấm ốp trần và nội thất cho tàu du lịch 4 sao trên vịnh Hạ Long.
Sản phẩm cung cấp:
- Ván sàn tre dùng cho tàu du lịch Hạ Long (2.000m2).
- Tấm ốp trần và tường tre.
- Đồ nội thất tre.

Các bài viết khác