PINCTADALI THAM GIA HỘI CHỢ VIETBUILD 2011

Cập nhật : 30-01-2015, 11:34 am

Từ ngày 23/3 đến 27/3/2011, công ty PINCTADALI VIỆT NAM đã tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm ván sàn tre và nội thất tre tại triển lãm VIETBUILD 2011 do Bộ Xây Dựng tổ chức tại triễn lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Từ ngày 23/3 đến 27/3/2011, công ty PINCTADALI VIỆT NAM đã tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm ván sàn tre và nội thất tre tại triển lãm VIETBUILD 2011 do Bộ Xây Dựng tổ chức tại triễn lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Các bài viết khác