Bamboo'Ali cung cấp và tgi công ván sàn gỗ tre cho GYM - CT1 CIPUTRA

Cập nhật : 30-01-2015, 11:41 am

Ngày 6/6/2011, Pinctadali Việt Nam đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long cung cấp và lắp đặt khu phòng tập Gym của tòa nhà CT1 - Ciputra Hà Nội. Công trình được Pinctadali hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng vào tháng 8/2011. Sử dụng ván sàn tre đang là xu hướng thay thế sử dụng ván sàn gỗ cho các phòng tập.

Ngày 6/6/2011, Pinctadali Việt Nam đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long cung cấp và lắp đặt khu phòng tập Gym của tòa nhà CT1 - Ciputra Hà Nội. Công trình được Pinctadali hòan thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng vào tháng 8/2011. Dưới đây là một số hình ảnh sau khi hòan thiện:

Các bài viết khác