PINCTADALI CUNG CẤP SÀN TRE CHO CALIFORNIA FITNESS

Cập nhật : 30-01-2015, 11:42 am

Ngày 30/10/2010, Công ty Pinctadali Việt Nam đã kí hợp đồng cung cấp 1000m2 ván sàn tre cho tòa nhà Sky City - 88 Láng Hạ - Hà Nội. Sàn tre Ali được sử dụng cho khu Acrobic studio, Yoga Studio và Indian dance studio của California Fitness & Yoga Center - mạng lưới các trung tâm thể dục thể hình hàng đầu thế giới có vốn 100% của Mỹ.

Ngày 30/10/2010, Công ty Pinctadali Việt Nam đã kí hợp đồng cung cấp 1000m2 ván sàn tre cho tòa nhà Sky City - 88 Láng Hạ - Hà Nội. Sàn tre Ali được sử dụng cho khu Acrobic studio, Yoga Studio và Indian dance studio của California Fitness & Yoga Center - mạng lưới các trung tâm thể dục thể hình hàng đầu thế giới có vốn 100% của Mỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh công trình đã hoàn thiện lắp đặt Sàn tre Ali:


Mặt bằng trước khi lắp sàn tre Ali

Lắp đặt xong Sàn tre Ali

Chính thức đưa vào sử dụng

Sàn tre Ali ép nghiêng màu cafe

Phòng Aerobic - California Fitness

Phòng Aerobic - California Fitness

Phòng Aerobic - California Fitness

Phòng Yoga - California Fitness

Phòng Yoga - California Fitness

Phòng Yoga - California Fitness
Phòng tập California Fitness & Yoga sử dụng sàn tre ép nghiêng màu cafe
Các bài viết khác