Cung cấp và thi công ván sàn tre cho đại học Rmit

Cập nhật : 30-01-2015, 1:44 pm

Pinctadali Việt Nam tham gia gói thầu cung cấp sàn tre Diamond\\\'Ali cho trường quốc tế Rmit Hà Nội tại tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã. Sản phẩm Diamond\\\'Ali có độ cứng cao nên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của môi trường học đường.

Pinctadali Việt Nam tham gia gói thầu cung cấp sàn tre Diamond'Ali cho trường quốc tế Rmit Hà Nội tại tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã. Sản phẩm Diamond'Ali có độ cứng cao nên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của môi trường học đường. Đưới đây là một số hình ảnh công trình:

 

Các bài viết khác