Sàn tre Ali tại RnB Fitness World

Cập nhật : 30-01-2015, 1:49 pm

Sau 2 năm xuất hiện tại California Fitness 88 Láng Hạ, sản phẩm Sàn tre Ali đã khẳng định là sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của một sàn tập đa năng. Hiện nay, Sàn tre Ali đã được các trung tâm fitness tại Hà Nội và Tp HCM lựa chọn. Tháng 11/2012, Pinctadali đã thi công hoàn thiện gói thầu Sàn tre cho trung tâm RnB Fitness tại 29T1 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. Sàn tre Ali là sự lựa chọn tốt nhất thay thế cho các loại ván sàn gỗ tự nhiên và sàn gỗ công nghiệp.

Sau 2 năm xuất hiện tại California Fitness 88 Láng Hạ, sản phẩm Sàn tre Ali đã khẳng định là sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của một sàn tập đa năng. Hiện nay, Sàn tre Ali đã được các trung tâm fitness tại Hà Nội và Tp HCM lựa chọn. Tháng 11/2012, Pinctadali đã thi công hoàn thiện gói thầu Sàn tre cho trung tâm RnB Fitness tại 29T1 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.

 

Các bài viết khác