Bamboo’Ali được lựa chọn là thương hiệu uy tín về sản phẩm xanh

Cập nhật : 30-01-2015, 1:51 pm

Cuốn Sổ tay này được nghiên cứu phát triển bởi sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) CHLB Đức, trong khuôn khổ của dự án Nghiên cứu Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh “Cơ chế thống nhất qui hoạch đô thị và môi trường thích nghi với thay đổi khí hậu toàn cầu”. Đây là một phần của chương trình tài trợ “Nghiên cứu về Phát triển bền vững cho các Siêu đô thị trong tương lai - Cấu trúc thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các Trung tâm Đô thị đang phát triển”.

Sổ tay Sản phẩm Xanh cung cấp thông tin dưới cấu trúc dễ hiểu về các giải pháp và dịch vụ thích nghi khí hậu và  năng lượng hiệu quả cho các công trình thương mại và dân dụng tại Việt Nam. Nó tập trung vào các khía cạnh của vật liệu cách nhiệt, bởi vì các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng vật liệu mang lại khả năng cao nhất cho tiết kiệm năng lượng. Cũng như cuốn Sổ tay Ngôi nhà Xanh, sản phẩm này theo đuổi phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng bằng cách cố gắng thuyết phục mọi người hơn là buộc họ tuân theo những quy định.


Nhóm đối tượng chính cho cuốn Sổ tay này là người tiêu dùng ở Việt Nam, các công ty xây dựng và kỹ thuật, kiến trúc sư, các nhà sản xuất, doanh nghiệp phát triển và các tổ chức giáo dục đại học. Không cần thiết phải đọc từng chương theo thứ tự. Độc giả có thể xem thông tin về các loại sản phẩm được lựa chọn hoặc dịch vụ xanh theo nhu cầu cụ thể của họ.

Độc giả quan tâm, có thể download cuốn sổ tay tại đây.

Bản Tiếng Việt       Bản Tiếng Anh

Sổ tay sản phẩm xanh

Các bài viết khác