Sàn tre Ali tại California Centuryon Royal City

Cập nhật : 30-01-2015, 1:52 pm

Là trung tâm thứ 3 tại Hà Nội và thứ 8 tại Việt Nam, California Centuryon Royal City xứng đáng là một trung tâm sang trọng bậc nhất của hệ thống California Fitness & Yoga Center. Bamboo Ali đã hoàn thành bàn giao theo đúng tiến độ và chất lượng hạng mục sàn tre cho các phòng Yoga, Group X & Dance.

Dưới đây là Video ghi lại quá trình thi công tại công trình:

Các bài viết khác