Sàn tre Ali tại Golf Club House - Ciputra Westlake

Cập nhật : 30-01-2015, 1:52 pm

Bamboo Ali đã hoàn thiện và bàn giao hạng mục sàn tre cho phòng Aerobic thuộc khu Golf Club House - Ciputra Westlake Hà Nội vào tháng 12/2013 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại quá trình thi công tại công trường:

Các bài viết khác