Bamboo'Ali thi công sàn tre tại California Fitness Đà Nẵng

Cập nhật : 21-05-2015, 2:50 pm

Là trung tâm đầu tiên tại Đà Nẵng của hệ thống California Fitness & Yoga Center, Bamboo Ali tiếp tục được lựa chọn là nhà thầu cung cấp và thi công sàn tre cho dự án này.

Dưới đây là video ghi lại quá trình thi công phòng Dance tại trung tâm California Fitness Đà Nẵng:

Các bài viết khác