Thi công ván lát sàn tre Ali tại California Fitness Times City

Cập nhật : 21-05-2015, 2:59 pm

Bamboo Ali tiếp tục được chủ đầu tư và nhà thầu lựa chọn là nhà cung cấp và thi công hạng mục ván sàn tại trung tâm California Fitness & Yoga Center - Times City

Dưới đây là video ghi lại quá trình thi công phòng Dance tại trung tâm này:

Các bài viết khác