Bamboo'Ali thi công ván lát sàn tre tại Elite Fitness & Spa

Cập nhật : 04-08-2015, 3:23 pm

Nằm trong kế hoạch nâng cấp và cải tạo trung tâm Elite Fitness Xuân Diệu, Sàn tre Ali được chọn thay thế toàn bộ sàn gỗ đã xuống cấp sau 5 năm sử dụng. Dưới đây là những hình ảnh mới mẻ của trung tâm sau khi được nâng cấp:

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Hình ảnh phòng tập Elite sử dụng Sàn tre Ali

Các bài viết khác