Bamboo'Ali hoàn thành dự án sàn tre cho California Fitness Nha Trang

Cập nhật : 22-04-2016, 10:47 am

California Fitness Nha Trang là một trong những trung tâm đẳng cấp nhất của hệ thông California Fitness trên toàn quốc. Bamboo Ali tự hào là nhà thầu hạng mục sàn tre cho các phòng Yoga, Aerobic, Dance tại đây. Dự án được thi công và bàn giao vào tháng 3-2016.

Sàn tre Ali tại California Fitness Nha Trang

Sàn tre Ali tại California Fitness Nha Trang

California Fitness Nha Trang

California Fitness Nha Trang

California Fitness Nha Trang

Các bài viết khác