Bamboo'Ali tham dự triển lãm Vietbuild TP HCM 2016

Cập nhật : 06-07-2016, 3:50 pm

Bamboo Ali tham dự hội chợ Vietbuild Tp. HCM diễn ra từ ngày 24/6 đến 28/6/2016 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn.

Trong khuôn khổ triển lãm, Bamboo Ali lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sàn tre ngoài trời đến với người tiêu dùng Tp. HCM.

Sàn tre Ali tại hội chợ Vietbuiild HCM 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại Vietbuild HCM 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

 

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Sàn tre Ali tại triển lãm Vietbuild 2016

Các bài viết khác