Bamboo'Ali thi công sàn tre cho văn phòng Ansarada tại TP HCM

Cập nhật : 19-07-2016, 2:10 pm

Bamboo Ali được lựa chọn là nhà thầu cung cấp và thi công sàn tre cho khu văn phòng Ansarada tại Tp. Hồ Chí Minh.

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Sàn tre Ali tại văn phòng Ansadara HCMC

Các bài viết khác