Thi công sàn tre Ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Cập nhật : 30-08-2016, 10:29 am

Với kinh nghiệm thi công sàn tre cho hơn 20 trung tâm California Fitness & Yoga Center trên toàn quốc, Bamboo Ali tiếp tục được lựa chọn là nhà thầu cung cấp và thi công hạng mục ván sàn tre cho California Fitness Mipec Long Biên với diện tích lắp đặt 760m2.

Công trình đã được bàn giao đúng tiến độ yêu cầu. Dưới đây là những hình ảnh thi công tại công trình này:

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Thi công sàn tre ali tại California Fitness Mipec Long Biên

Các bài viết khác