Cung cấp sàn tre cho Elite Fitness Phạm Ngọc Thạch

Cập nhật : 05-10-2016, 10:06 am

Bamboo Ali tiếp tục được BIM GROUP lựa chọn là nhà cung cấp sàn tre Ali cho trung tâm Elite Fitness Phạm Ngọc Thạch. Bamboo Ali đã hoàn thành bàn giao vật tư tại công trường vào đầu tháng 10.2016.

Cung cấp sàn tre Ali cho Elite Fitness Phạm Ngọc Thạch

Cung cấp sàn tre Ali cho Elite Fitness Phạm Ngọc Thạch

Cung cấp sàn tre Ali cho Elite Fitness Phạm Ngọc Thạch

Cung cấp sàn tre Ali cho Elite Fitness Phạm Ngọc Thạch

Các bài viết khác